Licence

Dozvole za izvođenje aktivnosti na teritoriji Ruske Federacije

JAD ‘’ONHP’’ (ONHP) poseduje dozvole za izvođenje različitih vrsta radova na teritoriji Ruske Federacije, Republike Kazahstan, Republike Kirgistan i Republike Srbije.

 1. Projektovanje – Sertifikat СРО-НП-СПАС-П-5501035050-0030-6 od 23.01.2015 «Dozvola za izvođenje projektantskih radova koji imaju uticaj na bezbednost objekata u izgradnji». ONHP poseduje dozvole za izvođenje svih vrsta projektantskih radova (Priprema i razvoj šema planske organizacije zemljišnih parcela, radovi u vezi sa pripremom i razvojem konstrukcionih građevinskih rešenja, priprema i pronalaženje arhitektonskih rešenja, priprema podataka o unutrašnjoj inženjerskoj opremi, unutrašnjim mrežama inženjersko-tehničkog snadbevanja, izrada spiskova inženjersko-tehničkih aktivnosti, priprema podataka o spoljašnjim vezama inženjersko-tehničkih snadbevanja, radovi u vezi sa pripremom tehnoloških rešenja, izrada specijalnih sekcija i poglavlja projektne dokumentacije, priprema projekata za organizovanje građevinskih radova, rušenje i demontaža zdanja i objekata, produženje roka za eksploataciju i očuvanje objekata, priprema projekata i mera za zaštitu životne sredine, zaštitu od požara, aktivnosti za razvoj planova i mera za obezbeđivanje pristupa osobama sa invaliditetom, inspekcijski radovi građevinskih konstrukcija zgrada i objekata, organizovanje i priprema projektne dokumentacije za građevinske kompanije ili Klijenta na osnovu ugovora sa pravnim licem ili privatnim preduzetnikom. Samoregulirujuća organizacija ‘’Međuregionalni savez projektanata i arhitekata Sibira’’.
 2. Razvojni inženjering – Sertifikat №И-04-14-25-025 «Dozvola za izvođenje projektantskih radova koji imaju uticaj na bezbednost građevinskih objekata u izgradnji». ONHP poseduje dozvole za izvođenje 4 vrste radova (radovi koji se odnose na inženjersko-geodetska istraživanja, inženjersko-geološka istraživanja, inženjersko-ekoloških istraživanja, ispitivanje zemljišta na kojima se podižu temelji zgrada i objekata). Samoregulirujuća organizacija ‘’Udruženje istraživača za projektovanje i izgradnju objekata kompleksa za goriva i energetiku – Neftegaziziskaniya Alijansa’’.
 3. Građevinski radovi – Sertifikat № 0375.07-2010-5501035050-С-021 «Dozvola za određenu vrstu ili vrste radova koji imaju uticaj na bezbednost građevinskih objekata u izgradnji». ONHP poseduje dozvole za izvođenje radova u oblasti organizovanja građevinskih radova, rekonstrukcije i remonta u slučaju angažovanja od strane građevinske kompanije ili Klijenta. Nekomercijalno partnerstvo i samoregulirujuća organizacija "Savez građevinskih inženjera Omske oblasti".
 4. ONHP poseduje dozvolu za izvođenje geodetskih i kartografskih radova državne namene čiji su rezultati od opšteg državnog i međusektorskog značaja – Licenca № 55-00044Ф оd 08.07.2015. Licencu su odobrili Ministarstvo Ruske Federacije za ekonomski razvoj i Federalna služba za državnu registraciju, katastar i kartografiju.

 

 

 

 

Licence na teritoriji Republike Kazahstan

 1. Državna licenca za izvođenje radova i pružanje usluga u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Republike Kazahstan.  
 2. Licenca (generalna) za (tehnološko) projektovanje i (ili) za eksploataciju rudarskih, petrohemijskih i hemijskih postrojenja, (tehnološko) projektovanje rafinerija, eksploataciju magistralnih gasovoda, naftovoda i produktovoda na teritoriji Republike Kazahstan. 
 3. Državna licenca za projektantske delatnosti na teritoriji Republike Kazahstan. 
 4. Istraživačko-razvojna delatnost. 

 

 

 

 

 

Licence na teritoriji Republike Kirgistan

 1. Za izvođenje građevinskih i projektantsko-istraživačkih radova.
 2. Za izvođenje građevinsko-montažnih radova.

 

 

 

 

 

Licence na teritoriji Republike Srbije

 1. Licenca za izvođenje projektantskih radova za elektromotorne pogone, automatizaciju, projektovanje tehnološkioh procesa za preradu i transport nafte i gasa, i skladišta nafte nazivnog radnog pritiska do 16 bara i kapaciteta 500 tona.